eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Vydávanie parkovacej karty

Popis služby: Parkovacia karta je vydaná na základe povolenia k žiadosti: Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok

Komu je služba určená: Občan a podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu podávania žiadosti o parkovaciu kartu.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie žiadosti o vydanie parkovacej karty na vyhradenom parkovacom mieste.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 01.08.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.08.2017