eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok

Popis služby: Na žiadosť žiadateľa môže hlavné mesto a obec, povoliť vyhradenie parkovacieho miesta na miestnej komunikácií. Príslušný cestný správny orgán určí použitie dopravného značenia pre vyhradené parkovanie.

Komu je služba určená: Občan a podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu povoľovania vyhradzovania parkovacieho miesta na miestnej komunikácii.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť potrebnú pre začatie povoľovacieho procesu.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 01.08.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.08.2017