Kontakt

Kancelária prvého kontaktu zabezpečuje

  • priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy hlavného mesta,
  • poskytovanie informácií verejnosti o fungovaní samosprávy, jej orgánoch a orgánoch štátnej správy,
  • poskytovanie všeobecných informácií o činnosti magistrátu na jeho jednotlivých úsekoch a komplexných informácií k žiadostiam fyzických a právnických osôb, vrátane kontroly ich správnosti,
  • výkon osvedčovania listín a podpisov,
  • poskytovanie bezplatného prístupu k internetu v priestore vyhradenom pre tento účel.

ADRESA

Obec Opatovce
Opatovce 73
91311 Opatovce


NÁVŠTEVNÁ DOBA

Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda nestránkový deň
Štvrtok 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Obec Opatovce
Opatovce 73
91311 Opatovce

Kontakty

Mobil:

Telefón: +421 32 6496317

Web: http://www.opatovce.sk/

E-mail: opatovce.ocu@mail.t-com.sk

IČO: 00311901

DIČ: 2021079874

Bankové spojenie

IBAN: