eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Predaj hnuteľného majetku obce (mesta)

Popis služby: Pri predaji hnuteľného majetku sa mesto/obec riadi podľa platného VZN o zásadách hospodárenia s majetkom. Obec na Úradnej tabuli upovedomí o prebytočnom hnuteľnom majetku určenom na následný predaj.

Komu je služba určená: Občan a Podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu predaja hnuteľného majetku obce.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť občana/podnikateľa o odkúpenie hnuteľného majetku obce.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 15.02.2019

Dátum poslednej zmeny: 26.02.2019

Dátum platnosti: 19.11.2018 - nezadany