Popis služby: Služba umožňuje prijať a spracovať faktúry, daňové a účtovné doklady zasielané elektronickou formou. Taktiež vystaviť a odoslať elektronické doklady obchodným partnerom. Povinné prílohy: daňový doklad alebo faktúra

Komu je služba určená: Podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu odosielania a spracovania elektronických účtovných dokladov.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí právne záväzný stav.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 01.08.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.08.2017

Spracovanie elektronických účtovných dokladov

Legislatíva

Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Poplatky

Služba nie je spoplatnená