Na cestovný ruch sa v všeobecnosti nahliada ako na oblasť, ktorej pozitívne vplyvy sú, v prípade jeho adekvátneho rozvoja, nepochybné vo viacerých oblastiach, ako napr. veľmi priaznivé dopady na HDP, zamestnanosť, reštrukturalizáciu, podporu vzniku nových výrob a stimuláciu nových podnikateľských aktivít, export/obchodnú bilanciu, vzdelávanie, rozvoj IT a komunikácií, dopravu, legislatívu, kultúru, životné prostredie, rozvoj vidieka, rozvoja MSP, podporu rozvoja nových interregionálnych aktivít, vitalitu a zdravie ľudí, na spoluprácu štátnej správy a samosprávy, vplýva na medzinárodné vzťahy s príslušnými, mimoriadne zaujímavými efektmi výstupov.

 


Dátum zverejnenia: 01.08.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.08.2017

O cestovnom ruchu v meste / obci

Legislatíva

Zákon č. 91/2010 Z.z. o Podpore cestovného ruchu

Zákon č. 81/2001 Z.z. o Zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárii a cestovných agentúr

Poplatky

Služba nie je spoplatnená 

Životné situácie