Popis služby: Mesto alebo obec prijíma od občanov podnety týkajúce sa porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie a je povinné bez prieťahov ich odstraňovať. Služba slúži na podanie ohlásenia poruchy verejného osvetlenia alebo cestnej svetelnej signalizácie a je povinná bez prieťahov ich odstraňovať.
Komu je služba určená: Občan a podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu riešenia ohlásení/podnetov od občanov týkajúcich sa porúch verejného osvetlenia alebo cestnej svetelnej signalizácie na uzemí mesta/obce.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí ohlásenie poruchy verejného osvetlenia alebo cestnej svetelnej signalizácie.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa nevyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Nie

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 01.08.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.08.2017

Nahlásenie poruchy verejného osvetlenia alebo cestnej svetelnej signalizácie

Legislatíva

Zákonná lehota

Mesto/Obec je povinné bez prieťahov odstraňovať nedostatky pri verejnom osvetlení a cestnej svetelnej signalizácie

Poplatky

Služba nie je spoplatnená