eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín

Popis služby: Podnikateľ môže v rámci tejto služby požiadať o povolenie nočnej prevádzky alebo o jednorazovú zmenu prevádzkových hodín. Služba sa riadi ustanoveniami VZN daného mesta a obce. Podnikateľ, ktorý má záujem o službu, vyplní formulár Oznámenie o splnení podmienok pre nočný čas predaja v obchode a prevádzky služieb.

K oznámeniu môžu byť v závislosti od okolností požadované nasledovné prílohy:

  1.     kópia zmluvy o nájme nebytových priestorov užívaných na účely  prevádzkarne alebo list vlastníctva, ak je podnikateľ vlastníkom nebytového priestoru užívaného na účely prevádzkarne a to v súlade s osobitným zákonom,
  2.     protokol o meraní hluku v prípade, že ide o prevádzkareň s hudobnou produkciou.

Komu je služba určená: Podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu pre povolenie osobitných prevázkových hodín.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť potrebnú pre začatie povoľovacieho procesu.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 01.08.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.08.2017