Aktuálne nie je možné realizovať elektronické platby z portálu elektronických služieb mesta / obce cez MEP ÚPVS (Modul elektronických platieb Ústredného portálu verejnej správy) vzhľadom na nedostupnosť akreditovaných platiteľov (komerčné banky).

Služba slúži na odoslanie Vašich údajov o platbe z rozhodnutia za ostatné poplatky do informačného systému obce / mesta (ODÚ).
Uvedená služba od klienta slúži na informovanie obce / mesta o vzniknutej platobnej povinnosti.


Dátum zverejnenia: 01.08.2017

Dátum poslednej zmeny: 10.08.2017

Platenie ostatných poplatkov

Zákonná lehota

15 dní (Nemôže byť prerušená)

Splatnosť poplatku je uvedený v osobitných dokumentoch.

Poplatky

Služba nie je spoplatnená.
Výška poplatku je individuálne stanovená v rozhodnutí.

Kompetencie

Životné situácie