Verejná vyhláška

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce (ÚPN-O) Veľké Bierovce


Prílohy