Verejná vyhláška

Informujeme občanov, že na Obecný úrad bolo doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán obce (ÚPN-O) Veľké Bierovce“...


Prílohy