Úradná tabuľa - Obec Opatovce 

Plán kontrolnej činnosti

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Opatovce na 2. polrok 2019


Prílohy