Záverečný účet obce za rok 2018

Návrh „Záverečný účet Obce Opatovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019“.


Prílohy