Úradná tabuľa - Obec Opatovce 

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou: "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK"


Prílohy