Úradná tabuľa - Obec Opatovce 

Plán kontrolnej činnosti

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2019


Prílohy