Úradná tabuľa - Obec Opatovce 

Dodatok k VZN

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2017


Prílohy