Úradná tabuľa - Obec Opatovce 

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - "SO 01 Prípojka VN – Opatovce" pre Trenčín Logistics Centre


Prílohy